Base de datos de patrimonio natural: flora e fauna


Descrición

Explora a rica diversidade de especies de flora e fauna na comarca de Ferrolterra. Descobre a beleza destes ecosistemas e a importancia de conservalos para as xeracións futuras.

Especies en perigo

Algúns das especies presentes nesta rexión atópanse en perigo de extinción. É crucial tomar medidas para preservar os seus hábitats naturais e garantir a súa supervivencia no futuro.

  • Colabora na protección destes ecosistemas fráxiles.
  • Aprende sobre as especies ameazadas e as súas necesidades específicas.
  • Participa en programas de conservación e educación ambiental.
  • Reporta avistamentos de especies invasoras que poidan afectar o equilibrio ecolóxico.

Preservando a biodiversidade

A biodiversidade é fundamental para o equilibrio dos nosos ecosistemas. Cada especie desempeña un papel único no mantemento da saúde do medio ambiente. Axuda a protexer a diversidade biolóxica da comarca participando en iniciativas de conservación e respectando a vida silvestre.

  1. Coñece as especies invasoras e contribúe á súa erradicación.
  2. Apoya proxectos de restauración de hábitats naturais.
  3. Evita actividades que poidan danar a flora e fauna locais.
  4. Fomenta a educación ambiental para promover a conciencia ecolóxica.